عوامل برنامه :

کارگردان : محمد رضا خسروی
اینجا ایران
تولید سال 1395   مرکز خلیج فارس

این برنامه به رویش انقلاب اسلامی از خرداد 1342 تا بهمن 1397 پرداخته است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 50%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 50%
 

سایر مستند های سیاسی