عوامل برنامه :

کارگردان : وحید مهارتی
جمعه گوروشو
تولید سال 1395   مرکز اردبیل

جمعه گوروشو عنوان برنامه ای است که هر جمعه از ساعت 17 تا 19 ازصدای مرکز اردبیل پخش می شود.این برنامه در تلاش است تا در عصر روز جمعه، اوقات مفرحی را برای مخاطبان ایجاد کند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال