عوامل برنامه :

کارگردان : محمد فرنام

گوینده: حمدا... جعفری دانش


مردم و مسئول لار
تولید سال 1395   مرکز اردبیل

برنامه مردم و مسئول لار به صورت زنده به زبان ترکی هر هفته روزهای پنجشنبه به مدت 45 دقیقه راس ساعت 12:30 تهیه و پخش می شود. این برنامه با با هدف طرح مسائل و مشکلات مهم مردم استان و پاسخگویی مسئولین ذیربط تهیه می شود

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال