عوامل برنامه :

کارگردان : فرشته یارقلی فرشته یارقلی

گوینده: سیما لشگری سیما لشگری


مستقیم آینده
تولید سال 1395   مرکز قزوین

چهل سالگی انقلاب اسلامی

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر

سایر ترکیبی های سیاسی