عوامل برنامه :

کارگردان : مهدی خدایی
شش شنبه
تولید سال 1395   مرکز قزوین

چهل سالگی انقلاب اسلامی

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر

سایر ترکیبی های سیاسی