عوامل برنامه :

کارگردان : محمد ابراهیم سامعی
دال خنده
تولید سال 1395   مرکز همدان

در این برنامه ی طنز که باهدف تفریحی سرگرمی تهیه شده است در قالب شعر، موسیقی زنده و نمایش و با حضور میهمانان فضایی شاد و مفرح برای شنوندگان ایجاد می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 20%
 
خوب 0%
 
متوسط 20%
 
ضعیف 60%
 

سایر ترکیبی های اجتماعی