عوامل برنامه :


ایران من .آبادان (سید عباس)
تولید سال 1390   مرکز آبادان

این مستند در دو قسمت کوتاه به معرفی دو مکان مذهبی و گردشگری امام زاده ابوطاوه و سید عباس می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
سید عباس (6:29 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال