عوامل برنامه :


فرهنگ مردم.همدان
تولید سال 1390   مرکز همدان

این مستند در یک قسمت کوتاه به معرفی آداب و رسوم مردم همدان در ایام نوروز می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 42%
 
خوب 7%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 50%
 

سایر مستند های فرهنگی