عوامل برنامه :


فرهنگ مردم.اردبیل (قسمت 1)
تولید سال 1390   مرکز اردبیل

این مستند در 4 قسمت کوتاه به معرفی آداب و رسوم مردم اردبیل در بهار می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قسمت 1 (10:23 دقیقه)
 
قسمت 2 (10:01 دقیقه)
 
قسمت 3 (10:01 دقیقه)
 
قسمت 4 (10:5 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 87%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 12%
 

سایر مستند های فرهنگی