عوامل برنامه :


فرهنگ مردم.خوزستان (ارجان بهبهان)
تولید سال 1390   مرکز خوزستان

این برنامه در 27 قسمت کوتاه به معرفی مکانهای مذهبی و تاریخی استان خوزستان مانند بهبهان ایذه آبشار شوی دزفول و... می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 46%
 
خوب 15%
 
متوسط 30%
 
ضعیف 7%
 

سایر فرهنگ ها و آداب و رسوم های فرهنگی