عوامل برنامه :


طنز رادیویی.شکرپاره (قسمت 1)
تولید سال 1390   مرکز قم

این نمایش در 25 قسمت به بیان حکایاتی قدیمی در مورد مرد تردست ،مرد فقیر، مرد ساده دل و .... می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قسمت 1 (13:43 دقیقه)
 
قسمت 2 (7:24 دقیقه)
 
قسمت 3 (13:43 دقیقه)
 
قسمت 4 (11:01 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال