عوامل برنامه :


طنز رادیویی.عمونوروز (قسمت 1)
تولید سال 1390   مرکز قم

این مجموعه در 14 قسمت کوتاه در قالب طنز به موضوعاتی نظیر احترام گذاشتن ،سوغات ،چشم و هم چشمی و ....... می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قسمت 1 (6:28 دقیقه)
 
قسمت 2 (5:24 دقیقه)
 
قسمت 3 (5:38 دقیقه)
 
عمو (5:48 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال