عوامل برنامه :


طنز رادیویی.عمونوروز (قسمت 2)
تولید سال 1390   مرکز قم

این مجموعه در 14 قسمت کوتاه در قالب طنز به موضوعاتی نظیر احترام گذاشتن ،سوغات ،چشم و هم چشمی و ....... می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
سوغات (7:14 دقیقه)
 
تولد (7:03 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال