عوامل برنامه :


طنز رادیویی.زنجان (قسمت 1)
تولید سال 1390   مرکز زنجان

این مجموعه در 7 قسمت کوتاه در قالب طنز به معرفی مکا نهای دیدنی زنجان و موضوعات دیگر می پردازد

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قسمت 1 (5:09 دقیقه)
 
قسمت 2 (5:13 دقیقه)
 
قسمت 3 (5:22 دقیقه)
 
قسمت 4 (5:43 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال