عوامل برنامه :


طنز رادیویی.زنجان (قسمت 1)
تولید سال 1390   مرکز زنجان

این مجموعه در 7 قسمت کوتاه در قالب طنز به معرفی مکا نهای دیدنی زنجان و موضوعات دیگر می پردازد

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قسمت 5 (4:33 دقیقه)
 
قسمت 6 (5:27 دقیقه)
 
قسمت 7 (4:59 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال