عوامل برنامه :


شب سیب زمینی .خلیج فارس (قسمت 1)
تولید سال 1390   مرکز خلیج فارس

این برنامه در 6 قسمت در قالب طنز به داستان خانواده ای می پردازد که یک گونی سیب زمینی را در کوچه پیدا کرده اند .

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قسمت 1 (15:02 دقیقه)
 
قسمت 2 (17:03 دقیقه)
 
قسمت 3 (15:38 دقیقه)
 
قسمت 4 (17:21 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال