عوامل برنامه :


طنز رادیویی .خلیج فارس (قسمت 1)
تولید سال 1390   مرکز خلیج فارس

این مجموعه در بیست قسمت به صورت طنز با عناوینی مانند لطیفه ،شوخی با مطبوعات ،جمله های شنیدنی ،زنگ ورزش ،مدرسه و ....تولید شده است .

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قسمت 1 (3:48 دقیقه)
 
قسمت 2 (3:35 دقیقه)
 
قسمت 3 (3:12 دقیقه)
 
قسمت 4 (3:29 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال