عوامل برنامه :


طنز رادیویی.خراسان جنوبی (عمو نوروز )
تولید سال 1390   مرکز خراسان جنوبی

این برنامه در 11 قسمت به موضوعاتی نظیر عمو نوروز ،عید ،خانه تکانی ،لباس کهنه ،مفلس و...به صورت طنز می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
عمو نوروز (2:18 دقیقه)
 
قسمت 2 (3 دقیقه)
 
گل یاسمن (4:06 دقیقه)
 
خونه تکونی (3:50 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال