عوامل برنامه :


طنز رادیویی.خراسان جنوبی (عمو نوروز )
تولید سال 1390   مرکز خراسان جنوبی

این برنامه در 11 قسمت به موضوعاتی نظیر عمو نوروز ،عید ،خانه تکانی ،لباس کهنه ،مفلس و...به صورت طنز می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
رسم زمونه (5 دقیقه)
 
سال نو (3:36 دقیقه)
 
قسمت آخر (6:07 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال