عوامل برنامه :


طنز رادیویی.خراسان جنوبی (قسمت 2)
تولید سال 1390   مرکز خراسان جنوبی

این برنامه در 11 قسمت به موضوعاتی نظیر عمو نوروز ،عید ،خانه تکانی ،لباس کهنه ،مفلس و...به صورت طنز می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
عمو نوروز (2:18 دقیقه)
 
قسمت 2 (3 دقیقه)
 
گل یاسمن (4:06 دقیقه)
 
خونه تکونی (3:50 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال