عوامل برنامه :


طنز رادیویی .اصفهان (عتیقه )
تولید سال 1390   مرکز اصفهان

این برنامه در 21 قسمت در قالب طنز به موضوعاتی نظیر درخت ،تصادف ،طویله و.. می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
عتیقه (2:07 دقیقه)
 
فوت بابا (2:23 دقیقه)
 
قسمت 3 (2:23 دقیقه)
 
قسمت 4 (2:34 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال