عوامل برنامه :






طنز رادیویی .اصفهان (عتیقه )
تولید سال 1390   مرکز اصفهان

این برنامه در 21 قسمت در قالب طنز به موضوعاتی نظیر درخت ،تصادف ،طویله و.. می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قسمت 5 (2:23 دقیقه)
 
قسمت 6 (2:23 دقیقه)
 
قسمت 7 (2:3 دقیقه)
 
قسمت 8 (2:22 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال