عوامل برنامه :


طنز رادیویی .اصفهان (عتیقه )
تولید سال 1390   مرکز اصفهان

این برنامه در 21 قسمت در قالب طنز به موضوعاتی نظیر درخت ،تصادف ،طویله و.. می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قسمت 9 (2:12 دقیقه)
 
قسمت 10 (2:13 دقیقه)
 
قسمت 11 (2:13 دقیقه)
 
قسمت 12 (2:25 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال