عوامل برنامه :


آواز فروردین.خوزستان (قسمت 1.صبح)
تولید سال 1390   مرکز خوزستان

این برنامه در 23 قسمت کوتاه در ایام نوروز به صورت آواز و طنز به شنوندگان عرضه شده است .

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قسمت 1.صبح (4:10 دقیقه)
 
قسمت 1 .عصر (4:23 دقیقه)
 
قسمت 2.صبح (4 دقیقه)
 
قسمت 2.عصر (4:12 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال