عوامل برنامه :


بهاریه .اردبیل
تولید سال 1390   مرکز اردبیل

این برنامه بهاریه نوروز 90 را در 2 دقیقه به صورت آواز اجرا می کند .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 100%
 

سایر موسیقی های مناسبتی