عوامل برنامه :


طنز محلی.اردبیل (قسمت 4)
تولید سال 1390   مرکز اردبیل

این برنامه در 6 قسمت در قالب طنز به موضوعاتی نظیر هفت سین ،میهمان و میزبان ،بیاتی طنز و ... می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قسمت 1 (2:46 دقیقه)
 
قسمت 2 (2:33 دقیقه)
 
قسمت 3 (2:44 دقیقه)
 
قسمت 4 (3 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال