عوامل برنامه :


سفرهای خاله گل انبر .آذر غربی (قسمت 1)
تولید سال 1390   مرکز آذربایجان غربی

این برنامه سفرهای خاله گل انبار به نقاط مختلف ایران نظیر تخت سلیمان و .. را بیان می کند .

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قسمت 1 (9 دقیقه)
 
قسمت 2 (8 دقیقه)
 
قسمت 3 (10:36 دقیقه)
 
قسمت 4 (11:41 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال