عوامل برنامه :


سفرهای خاله گل انبر .آذر غربی (قسمت 1)
تولید سال 1390   مرکز آذربایجان غربی

این برنامه سفرهای خاله گل انبار به نقاط مختلف ایران نظیر تخت سلیمان و .. را بیان می کند .

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قسمت 9 (9:60 دقیقه)
 
قسمت 10 (10 دقیقه)
 
قسمت 11 (10:12 دقیقه)
 
قسمت 12 (10:12 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال