عوامل برنامه :


طنز رادیویی .آذر شرقی (قسمت 3)
تولید سال 1390   مرکز آذربایجان شرقی

این برنامه در 37 قسمت به زبان محلی به موضوعاتی نظیر سرویس مدرسه ،رشوه ،شهروندی .و ... می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قسمت 13 (12 دقیقه)
 
قسمت 14 (12 دقیقه)
 
قسمت 15 (11 دقیقه)
 
قسمت 16 (11 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال