عوامل برنامه :

کارگردان : مریم یوسف زاده

گوینده: علیرضا مقدسی


قند پارسی (قند پارسی 1)
تولید سال 1390   مرکز کیش

در این میانبرنامه های کوتاه، فرازهایی از نکات طنزآمیز ادب فارسی با هدف ایجاد فضایی فرحبخش و شاد برای مخاطبان مهیا شده است.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قند پارسی 1 (3:58 دقیقه)
 
قند پارسی 2 (3:43 دقیقه)
 
قند پارسی 3 (3:14 دقیقه)
 
قند پارسی 4 (3:28 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال