عوامل برنامه :

کارگردان : امین رسولی
حصار
تولید سال 1378   مرکز اردبیل

قهرمان آزاده ای است که با دیگر آزادگان به کشور باز می گردد و به دلیل فوت امام روحیه اش به هم می ریزد و دست اش به هیچ کاری نمی رود و خود را در خانه شان در یک روستایی زندانی می کند. حتی حاضر نیست در مراسم تعزیه خوانی روستا که قبل از اسارتش نقش داشته است نقش ایفا نماید تا اینکه به کمک نامزدش خاطرات برادر خانمش که شهید شده را مرور میکند و تصمیم می گیرد در راه تداوم راه امام و شهدا تلاش نماید.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال