عوامل برنامه :

تنظیم کننده : علیرضا تقوایی پور

خواننده: حسین توکلی


یک رویا
تولید سال 1390   مرکز آبادان

این ترانه در مدح شخصیت مادر با صدای حسین توکلی اجرا شده است

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال