عوامل برنامه :

تنظیم کننده : حامد فولاد قلم
آهنگ ساز : داوود سعدیان
خواننده: حسین توکلی


انتظار
تولید سال 1389   مرکز آبادان

این ترانه با عنوان انتظار در رابطه باامام زمان ع اجرا شده است

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 25%
 
متوسط 50%
 
ضعیف 25%
 

سایر موسیقی های معارفی