عوامل برنامه :


آهنگ ساز : داوود سعدیانقاصد
تولید سال 1389   مرکز آبادان

این قطعه موسیقی بی کلام درمرکز آبادان تهیه شده است .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 100%
 

سایر موسیقی های فرهنگی