عوامل برنامه :

تنظیم کننده : مهدی عمادنیا

خواننده: پرویز شاه تولی


مهد دلیران
تولید سال 1390   مرکز آبادان

این ترانه در حوزه دفاع مقدس در مرکز آّبادان تهیه شده است

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 60%
 
خوب 20%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 20%
 

سایر موسیقی های دفاع مقدس