عوامل برنامه :

تنظیم کننده : علیرضا غیاضی

خواننده: ساسان حفیظی حسن خانچی


ندای امید
تولید سال 1390   مرکز آبادان

این ترانه در رسای پیامبر اکرم ص اجرا شده است

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 33%
 
خوب 66%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر موسیقی های معارفی