عوامل برنامه :


آهنگ ساز : داوود سعدیان
خواننده: حسن امام دادی


پیرمرد
تولید سال 1390   مرکز آبادان

این ترانه در رابطه با پیرمرد و دریا سروده و اجرا شده است

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 33%
 
خوب 50%
 
متوسط 11%
 
ضعیف 5%
 

سایر موسیقی های اجتماعی