عوامل برنامه :

تنظیم کننده : مهدی عماد نیا
آهنگ ساز : مهدی عماد نیاتک نوازی عود
تولید سال 1390   مرکز آبادان

تک نوازی عود با آهنگسازی و تنظیم مهدی عماد نیا

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 45%
 
خوب 27%
 
متوسط 9%
 
ضعیف 18%
 

سایر موسیقی های فرهنگی