عوامل برنامه :

کارگردان : امین رسولی
جوانلار گله جک امید لری
تولید سال 1390   مرکز اردبیل

برنامه در قالب ترکیبی و با متن موزون و آهنگین با جوانان ارتباط برقرار می کند و با آنها در باره موضوع امید صحبت می کند و نقش آن را در موفقیت کارها بررسی می کند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 100%
 

سایر ترکیبی های اجتماعی