عوامل برنامه :


تهیه کننده : فرح غنی زادهندا
تولید سال 1385   مرکز اردبیل

برنامه ایست در قالب ابداعی و افکتیو که به تأثیر نماز در دوری از گناهان می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر ابداعی های معارفی