عوامل برنامه :

کارگردان : امین رسولی
سلامی دوبار ه
تولید سال 1386   مرکز اردبیل

برنامه ایست درساختار ابداعی و افکتیو که به مشکلات زندگی در عصر اطلاعات و دنیای صنعتی کنونی می پردازد و نهایتاً آرامش گمشده انسان را در بازگشت به آغوش طبیعت می داند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال