عوامل برنامه :


تهیه کننده : سحر رحیمی
گوینده: سحر رحیمی


عه م ره ک م
تولید سال 1390   مرکز کردستان

این برنامه در 20 دقیقه گریزی کوتاه دارد به غزلیات سعدی

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال