عوامل برنامه :


تهیه کننده : تورج میناگریبه رو ئاوایی
تولید سال 1390   مرکز کردستان

در این برنامه رعایت بهداشت محیط و منزل در وستاهای سنندج و حومه بررسی می شود .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 66%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 33%
 

سایر مستند های گزارشی