عوامل برنامه :


تهیه کننده : سحر رحیمی
گوینده: لادن کلوندی ولی کمانگر علی کمانگر


نه هینیه کانی په روه ر دگار
تولید سال 1390   مرکز کردستان

زنی که به درون فاضلاب می افتد و بعد از طی کردن کردن مسافت طولانی در منهول زنده بیرون می آید

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال