عوامل برنامه :


تهیه کننده : غلامرضا مطائیزندگی
تولید سال 1390   مرکز کردستان

پیر مردی برای آرامش در محیط زندگی خود راهکاری برای بچه ها هنگام خروج از مدرسه پیدا می کند

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 100%
 

سایر نمایش های نمایش کوتاه