عوامل برنامه :

کارگردان : امین رسولی
تهیه کننده : امین رسولیمارال
تولید سال 1385   مرکز اردبیل

نمایش تک قسمتی است که به حال و هوای زمان هشت سال دفاع مقدس می پردازد و روحیه ایثار و فداکاری مردم ایران از اقشار مختلف را در آن دوران منعکس می سازد. مارال که بیماری صعب العلاجی دارد دختر یکی از رزمندگان است و به دلیل بیماری اش باید به طور مداوم با پدرش در جبهه به صورت تلفنی صحبت کند و اگر این ارتباط به مدت طولانی انجام نگیرد بیماری عصبی او عود می کند و خطر مرگ برایش دارد اما چند روزی است پس یک عملیات از پدرش خبری نیست و ...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال