عوامل برنامه :

کارگردان : امین رسولی
تهیه کننده : امین رسولینگار
تولید سال 1377   مرکز اردبیل

برنامه در قالب نمایش تلاش دارد از ظلم و ستم خوانین نمونه ای را بیان کند. داستان از این قرار است که خان روستا در کنار ظلم و ستم گوناگون عادت دارد عروس رعایا را شب زفاف به خانه خود ببرد و سپس به خانه داماد بفرستد. یاشار جوانی است که در مقابل این ظلم ایستادگی می کند. خان اورا توسط عمال خود به قتل می رساند تا زن اورا تصاحب کند اما . .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال