عوامل برنامه :

کارگردان : امین رسولی
تهیه کننده : امین رسولیشیدا
تولید سال 1384   مرکز اردبیل

برنامه نمایش تک قسمتی است که ظلم و ستم خان های دوران رضاخانی را بیان می کند. خان برای اینکه دختر جوانی را تصاحب کند توطئه می چیند غافل از اینکه زن او نیز با همدستی جوانشیر برای قتل خان توطئه کرده اند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 100%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر نمایش های مناسبتی