عوامل برنامه :

کارگردان : مهرنوش ثابت نیا
تهیه کننده : مهرنوش ثابت نیاعارفه هستم
تولید سال 1389   مرکز گیلان

دختری مسیحی در رشت مسلمان می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال