عوامل برنامه :

کارگردان : مهرنوش ثابت نیا
تهیه کننده : بهرام نوریچله عشق
تولید سال 1390   مرکز گیلان

در باره جوانی است که عاشق زنی می شود و در ادامه به عشق الهی و حقیقت عاشقی پی می برد .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال